Privacy statement

Home » Privacy statement

 

Privacy Statement Cargo Manager

Privacy statement
Cargo Manager respecteert de privacy van iedereen. Wij erkennen ook uw behoefte aan een goede controle
over uw persoonlijke gegevens welke bij Cargo Manager bekend zijn. Persoonlijke informatie is elke
informatie die herleidbaar is tot uw persoon.

Geen persoonlijke gegevens aan derden
Wij zullen uw adres, e-mailadres, telefoonnummer(s) en andere persoonlijke gegevens niet met derden
delen. Uw (eventuele) wachtwo(o)rden worden tevens versleuteld opgeslagen, De medewerkers van Cargo
Manager hebben hier ook geen toegang toe.

Geen spam
Uiteraard zullen wij u niet lastig vallen met spam. Wel kunnen we u via onze nieuwsbrief op de hoogte
houden van het laatste nieuws omtrent onze (product) ontwikkelingen, trainingen, en andere zaken die in
onze beleving interessant voor u kunnen zijn. Wanneer u aangeeft deze nieuwsbrief niet te willen ontvangen
zorgen wij ervoor dat u deze niet krijgt.

Gebruik van persoonsgegevens door Cargo Manager
Cargo Manager gebruikt persoonlijke gegevens ten behoeve van statistische analyse ter verbetering van de
door Cargo Manager aangeboden diensten en producten. Zo kan Cargo Manager beter op uw wensen en
behoeften worden afgestemd.

Derden
Als u gebruik maakt van een dienst of een actie van een opdrachtgever, partner of een bedrijf waar Cargo
Manager mee samenwerkt gelden op dat moment de privacy regels van de desbetreffende partij. Als u de
website van Cargo Manager verlaat via een link of andere wijze gelden logischerwijs de algemene
voorwaarden en de privacy statement van Cargo Manager niet meer.

Gebruik van Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw
computer. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde
dienst vast te leggen. Cookies kunnen je computer of de bestanden op uw computer niet beschadigen. Als u
geen cookies wilt accepteren dan kan u dit aangeven in uw browser. Het kan gebeuren dat sommige
onderdelen zonder cookies niet goed werken.

Overig
Het kan gebeuren dat dit Privacy beleid in de toekomst wordt veranderd. Dit zal op deze pagina worden
aangegeven.